Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Näme üçin bizi saýlamaly?

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    company02

“Liaocheng Motong Equipment Co., Ltd.” gözleg we ösüş we marketing bilen bilelikde topar kompaniýasydyr. bizde ferma enjamlary zawody, inkubator maşyn zawody, soýýan enjamlar zawody we 1 0 ýyldan gowrak gözleg we ösüş tehnikasy bolan iýmit fabrigi bar.

Olaryň köpüsi milli oba hojalygynyň ylmy gözleg bölümine degişlidir. Motong enjamlarynyň ajaýyp dizaýn meýilnamasy bar…

HABARLAR

news

Eggumurtga çykmagy barada has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňizmi?

Inkubator mehanizasiýa edilen we awtomatlaşdyrylanlygy sebäpli dolandyryş gaty ýönekeý, esasan temperaturanyň üýtgemegine üns beriň we dolandyryş ulgamynyň duýgurlygyny synlaň. Şowsuzlyk ýüze çykan halatynda öz wagtynda çäreleri görüň. Inkubatorda çyglylyga üns beriň ...

After reading the knowledge below, you will know,there is treasure all over a chicken
Towugyň biologiki aýratynlyklary ...
Cute chick composition
Geçen ýyl azajyk towuk ösdürip ýetişdirdim ...
Introduction of chicken cage
Gysgaça mazmun: Towuklary akylly etmek isleseňiz ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň